Polis voor Mij logo

Polis voor Mij logo

Sterke partners


PolisVoorMij kiest ervoor klein te blijven. Klein gaat bij ons samen met heel betrouwbaar zijn omdat we samenwerken met Voogd en Voogd :  

Voogd en Voogd schrijft
Voogd & Voogd is de administratieve schakel tussen verzekeraars en bemiddelaars in schadeverzekeringen. Als gevolmachtigd assurantiebedrijf en ICT-dienstverlener vertegenwoordigen wij de belangrijkste Nederlandse verzekeraars. Wij bieden onze aangesloten bemiddelaars een innovatieve Backoffice en verzorgen voor hen de administratie, premie-incasso en schadeafhandeling van onder andere auto-, opstal-, aansprakelijkheids-, reis- en zakelijke verzekeringen

Voogd doet ook regelmatig onderzoek naar klant tevredenheid. En gelukkig is dat positief. 
Na iedere schade vragen wij de klant naar zijn tevredenheid over de afhandeling. In driekwart jaar ontvingen wij ruim 7.000 reacties. Het zal u niet verbazen dat klanten die een afwijzing ontvingen minder vaak (zeer) tevreden waren dan de klanten die de schade uitbetaald kregen. Des te interessanter zijn klanten die een afwijzing ontvingen en toch (zeer) tevreden zijn. Nadere bestudering van de cijfers leidt tot de conclusie dat communicatie sterk bepalend is voor de tevredenheid. Klanten die de afwijzing in begrijpelijke taal ontvingen zijn beduidend vaker tevreden over de schade-afhandeling (88%!). Dit is voor ons dan ook een aandachtspunt. Klanten die de schade betaald hebben gekregen en desondanks (zeer) ontevreden zijn, hebben twee belangrijke punten van kritiek: de snelheid van schadeafhandeling en ‘het op de hoogte houden’.