Polis voor Mij logo

Polis voor Mij logo

Klachten,  samen komen we er wel uit.

Heeft u een klacht en is die terecht, dan gaan wij voor u in overleg met alle betrokkenen. We zoeken actief naar een oplossing. 
We zullen ons tot het uiterste inspannen om de klacht netjes op te lossen. 

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening en komen we er samen niet uit? 
Dan kunt u een klacht indienen bij het onafhankelijke Klachten Instituut Financiele Diensten (Kifid)..