Polis voor Mij logo

Polis voor Mij logo

Opzeggen of schorsen


Verzekering opzeggen of schorsen
Wat moet u doen om de verzekering stop te zetten of te schorsen?

U kunt kiezen uit twee optie. In beide gevallen moet u het kopie van het vrijwaringsbewijs of schorsingsbewijs aan ons sturen.

Stopzetten wegens verkoop ( royeren van de gehele verzekering )
Bij verkoop van uw auto kunt u uw verzekering tussentijds stopzetten. U moet dan (een kopie van) het vrijwaringsbewijs naar ons sturen. De verzekeraars zullen alle betaalde premie terugstorten en de polis beëindigen. Verzekeraars zullen poliskosten in rekening brengen voor het royeren van uw verzekering

Schorsen: ( bevriezen van de verzekering na verkoop )
In plaats van stopzetten, kunt u ook uw autoverzekering ook opschorten. Wanneer u een autopolis opschort, betaalt u geen premie meer maar ook geen poliskosten. Zodra u een nieuwe auto koopt, kunt u die direct weer verzekeren. Het polisnummer blijft dus bestaan. Opgebouwde schadevrije jaren blijven bij opschorten 3 jaar geldig. Bij beëindiging (royement) is dit slechts 1 jaar. Het aantal schadevrije jaren bepaalt het kortingspercentage op uw premie. Dit kan u een flinke besparing opleveren indien u kiest voor schorsing. En heeft u 1 of meerdere schades gehad? Dan adviseren wij u ook om te kiezen voor schorsen.

In beide gevallen moet u het kopie van het vrijwaringsbewijs of schorsingsbewijs aan ons sturen. Wilt u hierop duidelijk aangeven of u wilt royeren of schorsen?

Per post:
PolisVoorMij
Postbus 864
4200 AW te Gorinchem

Per mail:
Mailen mag ook: polisadministratie@polisvoormij.nl

+ bijlage: vrijwaringsbewijs of schorsingsbewijs + uw naam en adresgegevens vermelden

Opzegging in verband met overstap naar andere verzekeraar
Vanaf 1 januari 2010 geldt standaard een contracttermijn van één jaar. Pas wanneer een autoverzekering voor de eerste maal is verlengd, kunt u uw polis dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Indien u de polis wenst op te zeggen dan moet u dit schriftelijk met handtekening aan ons kenbaar maken. 

Opzegging in verband met premieverhoging / aanpassing voorwaarden
Als uw verzekeraar een tussentijdse premiestijging doorvoert, mag u de autoverzekering zonder opzegtermijn beëindigen. Dit geldt ook wanneer de polisvoorwaarden in uw nadeel veranderen. Reageert u in dat geval zo snel mogelijk. Maar zeg uw polis nooit op voordat u een nieuwe verzekering heeft afgesloten.


Overzicht nieuwsberichten