Polis voor Mij logo

Polis voor Mij logo

Alles over schadevrije jaren


Wijziging bonus-malussysteem 2016 
In 2016 werden er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het bonus-malussysteem die het overstappen naar een andere autoverzekering makkelijker maken. 

Bonus-malussysteem 
Wanneer een verzekerde schade rijdt, moet hij het volgende jaar meer premie betalen. Deze premieverhoging wordt berekend op basis van het bonus-malussysteem. Hoe langer de verzekerde schadevrij rijdt, hoe hoger hij op de zogenaamde bonus-malusladder wordt gezet. Hoe hoger de trede, hoe meer korting de verzekerde krijgt op de premie voor zijn autoverzekering. Deze korting wordt ook wel de no-claimkorting genoemd. 

Schadevrije jaren 
Elk jaar dat een verzekerde geen schade rijdt, gaat hij een trede omhoog op de ladder. Het verschilt echter per verzekeraar hoeveel treden de verzekerde omlaag wordt geplaatst na een schadeclaim. Dit maakt het overstappen lastig, omdat het voor de verzekerde onduidelijk is op welke trede de nieuwe verzekeraar hem plaatst. Ook verschilt het aantal treden per verzekeraar. Zo kan het zijn dat de huidige verzekeraar slechts 15 treden heeft. Deze verzekeraar telt dan ook maar tot 15 schadevrije jaren, ook al zijn het er in werkelijkheid meer. Wanneer de verzekerde wil overstappen, worden er maar 15 schadevrije jaren doorgegeven aan de volgende verzekeraar. Hierdoor kan het zijn dat hij bij een verzekeraar met 20 treden op de 15e trede wordt neergezet, terwijl hij wel 20 schadevrije jaren heeft. 
Sinds 2014 tellen ook de opgebouwde schadevrije maanden mee. 

Wijziging bonus-malusladder 
Vanaf 1 januari 2016 worden de schadevrije jaren door alle verzekeraars op een gelijke manier berekend. Wanneer een verzekerde dan schade rijdt, wordt hij bij elke verzekeraar 5 treden omlaag gezet. Daarnaast moeten verzekeraars vanaf 2106  allemaal tot 99 schadevrije jaren blijven tellen. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat het voor verzekerden een stuk makkelijker wordt om over te stappen naar een andere autoverzekeraar en de schadevrije jaren uniform worden berekend. 


Database Roy Data
De hoogte van de premie voor je autoverzekering hangt voor een groot deel af van het aantal jaren dat je schadevrij hebt gereden. Deze jaren zijn persoonsgebonden en staan op naam van de verzekeringsnemer (dus niet de regelmatige bestuurder). Als je een verzekering afsluit, dan geef je zelf op hoeveel schadevrije jaren je hebt. De verzekeraar checkt dit via de centrale database Roy Data. 

Wanneer komen mijn schadevrije jaren in de database
Bij beëindiging van uw autoverzekering zal uw verzekeraar de opgebouwde schadevrije jaren laten registreren in de landelijke database RoyData. Als uw schadevrije jaren geregistreerd zijn in de landelijke database kan uw nieuwe verzekeraar deze schadevrije jaren vinden en in gebruik nemen op uw nieuwe verzekering.Het kan een enkele keer gebeuren dat dit niet gebeurd, u kunt dan uw oude verzekeraar verzoeken om dit alsnog te doen.

No-claimbeschermer en gevolgen schadevrije jaren 
Een no-claimbeschermer is een extra verzekering, waarmee je jaarlijks een schade kunt claimen zonder premiegevolgen. Je daalt echter wél in schadevrije jaren, maar voelt dat dus niet in je portemonnee. Verzekerden merken daarom dus niet direct dat een schadeclaim invloed heeft op het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Dit komt pas aan het licht als je opzegt of naar een andere verzekeraar wilt overstappen. Sinds 1 januari 2014 zijn autoverzekeraars verplicht jaarlijks (bij het afgeven van een nieuwe polis) de schadevrije jaren te melden aan hun verzekerden. De gevolgen van een schadeclaim zijn hierdoor niet langer verborgen. De no –claim beschermer wordt overigens nauwelijks meer toegepast.

Schadevrije jaren: telling vanaf 2016 uniform
Sinds 2016 stellen autoverzekeraars de schadevrije jaren op uniforme wijze vast. Verzekeraars moeten volgens een vaste tabel een gelijk aantal schadevrije jaren hanteren dat je verliest na 1 of meer claims. Dit merk je overigens alleen als je ná 1 januari 2016 overstapt naar een andere verzekeraar of je huidige autoverzekering opzegt of schorst (tijdelijk opzegt). Tot die tijd behoud je gewoon je opgebouwde korting (bonusjaren in verzekeringstermen). Autoverzekeraars blijven een eigen bonus-malustabel gebruiken voor het vaststellen van de korting. Bij het jaarlijks doorgeven van de ‘zuivere’ schadevrije jaren moeten verzekeraars wel de vaste tabel gebruiken.

Voordelen nieuwe regels
Sinds 2014 tellen ook de opgebouwde schadevrije maanden mee. Verzekerden die voor het einde van het jaar van autopolis wisselden, verloren daarvoor een heel opgebouwd jaar. Vanaf 2016 is de willekeur verdwenen bij de berekening van zuivere schadevrije jaren. Een schadeclaim die je zelf veroorzaakte (schuldschade) kost je bijna altijd 5 schadevrije jaren. Ook staat straks vast welke schadeclaims géén invloed hebben op terugval in schadevrije jaren, zoals hagel, ruitschade, joyriding en diefstal . Nu kan dit nog per verzekeraar verschillen. Een mogelijk voordeel is dat verzekeraars verplicht moeten doortellen tot 99 schadevrije jaren. Hiervoor hanteerden ze vaak nog een maximumplafond. Het staat verzekeraars vrij hier hogere kortingen aan te verbinden.

Blijvende nadelen
Het nieuwe systeem maakt geen onderscheid in schadebedragen of mate van aansprakelijkheid. Een claim van €500 wordt even zwaar bestraft als een claim van €5000, wat vrij onlogisch is. Dat geldt ook als je niet volledig aansprakelijk bent voor de schade, maar bijvoorbeeld voor 50%. Voor de terugval maakt dat geen verschil. Verder hebben de nieuwe regels niet voorzien in de situatie dat de verzekering niet op jouw naam staat, bijvoorbeeld als:
•partner van de verzekeringnemer;
•een andere regelmatige tweede bestuurder;
•bestuurder van een leaseauto of auto van de werkgever.
In al deze situaties bouw je geen schadevrije jaren op. Leaseautorijders kunnen wel een leaseverklaring opvragen bij de maatschappij. Je hebt dan geen ‘zuivere’ schadevrije jaren, maar sommige verzekeraars geven wel een premiekorting. Met een tweede gezinsauto kun je vaak wel premiekorting krijgen als de verzekeraar een tweede gezinsautoregeling heeft. In het buitenland opgebouwde schadevrije jaren zijn eveneens niet geldig in Nederland.

Zijn schadevrije jaren hetzelfde als Bonus-Malus treden?
Nee, Bonus malus en schadevrije jaren zijn niet hetzelfde. Bonus malus is de korting (of toeslag) die u op de premie krijgt. Het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd bepaalt waar u wordt ingedeeld op de Bonus Malustabel.

Gunstige ' beperkt cascoschade´
Ruitschade is een zogenoemde beperkt cascoschade en is doorgaans niet van invloed op de no-claimkorting en schadevrije jaren. Dit geldt ook als de schade kan worden verhaald en voor andere beperkt cascoschades, zoals door hagel, storm, brand of een botsing met dieren.

Diefstal autosleutels
Beperkt casco (WA+)
Bij vrijwel alle autoverzekeraars valt diefstal van autosleutels onder de beperkt cascodekking. Maar als je je autosleutel zelf verliest, heb je met een WA- of een beperkt cascoverzekering geen recht op een vergoeding. Je betaalt nieuwe sleutels dan uit eigen zak. 

Volledig casco (allrisk)
Met een volledig cascoverzekering kun je de sleutels doorgaans wel claimen. Als je een vervangende sleutel laat maken na diefstal, heeft dat geen gevolgen voor je bonus-maluspositie. Maar als je hem zelf bent kwijtgeraakt wel, wat ook gevolgen heeft voor je schadevrije jaren.

Regelmatige bestuurder
Als je samen een auto hebt, is het gebruikelijk om de auto op naam te zetten van degene die er het meest in rijdt. Schadevrije jaren worden toegekend aan de verzekeringnemer, met elk jaar dat er geen schade wordt geclaimd. Verzekeraars zien overigens het liefst dat de verzekerde en de regelmatige bestuurder dezelfde persoon zijn, maar dat is niet verplicht. Soms is een ander de regelmatige bestuurder. Als die zelf een autopolis wil afsluiten terwijl de oude verzekering blijft bestaan, start hij op nul.

Schadevrije jaren scooter meenemen naar autoverzekering
Schadevrije jaren die je hebt opgebouwd met een scooter of brommer kun je bij de meeste verzekeraars niet meenemen naar je autoverzekering. Deze schadevrije jaren worden ook niet geregistreerd in het systeem Roy-data.

Schadevrije jaren motor meenemen
Schadevrije jaren die je opbouwt met een motor worden, net als schadevrije jaren voor een auto, geregistreerd in het systeem Roy-data. Zodra je je motorverzekering opzegt, geeft de verzekeraar aan Roy-data door hoeveel schadevrije jaren je hebt. Als je je vervolgens aanmeldt voor een autoverzekering, controleert de nieuwe verzekeraar in Roy-data hoeveel schadevrije jaren je hebt. De schadevrije jaren die zijn opgebouwd met de motor nemen veel verzekeraars ook mee bij het bepalen van de premie voor je autoverzekering.

Schadevrije jaren overnemen
Schadevrije jaren overnemen of overdragen is wel mogelijk. Heb je zelf meer schadevrije jaren dan de verzekeringnemer, dan kan dat veel voordeel opleveren in de premie als je de verzekering overneemt. Je kunt de 'gezamenlijke' autoverzekering opzeggen en deze opnieuw aanvragen op jouw naam. Je geeft jezelf dan op als verzekerde en bijvoorbeeld je partner als regelmatige bestuurder. Dat heeft wel als nadeel dat je partner vanaf dat moment geen eigen schadevrije jaren meer opbouwt.

Het overnemen van schadevrije jaren speelt overigens meestal een rol in het geval dat partners die samen een auto delen uit elkaar gaan of wanneer de verzekerde komt te overlijden.

Afstandsverklaring
Je kunt ook bij de autoverzekeraar navragen of deze bereid is je schadevrije jaren over te schrijven naar je partner of met hem te ruilen. Dit is toegestaan, maar een verzekeraar hoeft daar niet aan mee te werken. Lukt dit wel, dan kun je de jaren overdragen via een schriftelijke verklaring. Dit wordt een afstandsverklaring genoemd.

Schade laten uitkeren of zelf betalen?
Bij een autoschade lijkt het logisch om de autoverzekeraar in te schakelen. Maar vooral bij kleine schades ben je na een claim slechter af. Zolang je schadevrij rijdt, klim je jaarlijks een trede op de bonus-malusladder. Na een schadeclaim daal je direct een aantal treden en stijgt de premie. Dit kan ongunstig uitpakken.

Aanschaf tweede auto
Wanneer je een tweede auto erbij wilt nemen is het niet mogelijk je opgebouwde schadevrije jaren ook te laten gelden voor je tweede auto. Je begint met de aanschaf van een tweede auto weer aan de opbouw van schadevrije jaren. De reden hiervoor is dat verzekeraars ervan uitgaan dat je niet in beide auto’s tegelijk rijdt, en dat dus iemand anders in de andere auto rijdt die een eigen autoverzekering heeft. Wel kun je bij de meeste verzekeraars commerciele tredes krijgen voor een tweede auto. De gezinskorting. Dit zijn geen zuivere schadevrije jaren. Je verliest deze jaren dus weer als je overstapt. 

Een autoverzekering afsluiten wanneer je negatieve schadevrije jaren hebt
Heb je schade gereden in het verleden en heb je hierdoor negatieve schadevrije jaren? Dit wordt ook wel malusregistratie genoemd. Niet alle verzekeraars accepteren mensen met een negatief aantal schadevrije jaren.
Negatieve schadevrije jaren vervallen na drie jaar 

Belangrijk punt is dat de schadevrije jaren niet gebruik mogen zijn om ze te kunnen laten vervallen. Heb je langer dan drie jaar geen autoverzekering meer gehad? Dan kun je weer op nul schadevrije jaren beginnen. Dit verhaal gaat niet op wanneer je de negatieve schadevrije jaren gebruikt voor een nieuwe verzekering. Ze vervallen dan niet maar komen juist in gebruik. Je gaat dan ieder jaar een stapje richting nul.

Schadevrije jaren overnemen bij scheiding
Als je gaat scheiden en de auto staat op één naam, moet je beslissen wie de auto houdt. Degene die de auto krijgt, krijgt dan ook de bijbehorende autoverzekering. De schadevrije jaren komen dan ook op die naam te staan. Koop je daarna weer een andere auto? Dan zal je weer op 0 moeten beginnen met je schadevrije jaren.

Schadevrije jaren overdragen met afstandsverklaring
Als je om een andere reden je schadevrije jaren over wilt dragen aan iemand anders moet je dat doen door middel van een schriftelijke verklaring. Dat heet een afstandsverklaring. Je bent dan zelf je schadevrije jaren kwijt. Je kunt een afstandsverklaring alleen doen als de persoon aan wie je de schadevrije jaren overdraagt al bekend waren bij de autoverzekeraar. Bijvoorbeeld als regelmatige bestuurder, partner of kind.

Vandalisme schade en schadevrije jaren
Vandalismeschade aan de auto - zoals lakkrassen en lekgestoken banden - valt doorgaans alleen onder de allrisk-dekking. In de polisvoorwaarden wordt vandalisme niet altijd duidelijk omschreven; het gaat om vernielingen of beschadigingen die doelbewust zijn toegebracht. Een parkeerschade valt hier dus niet onder.

Bij schade door kinderen tot 14 jaar zijn de ouders aansprakelijk, of de schade nu met opzet is veroorzaakt of niet. Is de schade door een ander motorvoertuig veroorzaakt, dan kan deze mogelijk op het Waarborgfonds Motorrijtuigen worden verhaald. 
Kun je wel bij je autoverzekeraar terecht, dan zorgt een schadeclaim vanwege vandalisme doorgaans voor een hogere premie. Dit komt doordat je terugvalt op de bonus-malusladder, waarbij het niet uitmaakt of het om een kleine of grote schade gaat. Kleine schades kun je beter uit eigen zak betalen. Een groot deel betaal je toch al zelf, vanwege het eigen risico van een paar honderd euro.

'No-blame regeling'
Sommige verzekeraars hebben een zogenoemde 'no-blameregeling', wat betekent dat een schadeclaim waar de verzekerde geen schuld aan heeft niet tot terugval leidt. 
Relletjes, ruit- en brandschade en joyriding
Andere bewust toegebrachte schade kan meestal wél op een beperkt-cascopolis worden geclaimd. Denk aan:
•schade door relletjes en aan ruitschade;
•brandschade;
•schade door (poging tot) diefstal;
•joyriding (het onrechtmatig gebruik van de auto).
Deze schades vallen niet onder de noemer vandalisme, met als voordeel dat een claim geen terugval op de bonus-malusladder betekent. Bij ruitschade gaat het om schade aan de ruit zelf en gevolgschade door ruitscherven. Krassen in de ruit zijn niet altijd gedekt of vallen onder de Allrisk-dekking. 


Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS)  en terugval van schadevrije jaren. 

Hoe wordt aansprakelijkheid bepaald bij een botsing?
Om autoschades snel af te kunnen handelen, heeft het Verbond van Verzekeraars een Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) opgesteld. Bijna alle autoverzekeraars zijn hierbij aangesloten. In de OVS zijn 5 scenario’s beschreven met daarbij vermeld welke verzekeraar de aansprakelijkheid op zich neemt.

Alle botsingschades die niet onder één van de 5 scenario’s vallen, worden door de aangesloten verzekeraars volgens de 50/50-regeling afgehandeld. Beide betrokken verzekeraars betalen de helft van de schade. Omdat je verzekeraar 50 procent zelf moet betalen, behandelt de verzekeraar dit vaak hetzelfde als een volledige schuldschade en val je gewoon volledig terug in schadevrije jaren. Dat is natuurlijk erg zuur als je geen schuld hebt aan de schade.

Geen schuld, dan geen terugval in schadevrije jaren
Kun je echter aantonen dat je zelf geen schuld had aan het ongeval, dan mag de verzekeraar je meestal niet laten terugvallen in schadevrije jaren. Enkele verzekeraars geven aan dat zij voor de bepaling van de invloed op de schadevrije jaren eerst kijken of de verzekerde ook een wettelijke schuld heeft aan de schade. Heeft de verzekerde volgens de wettelijke aansprakelijkheid deels schuld aan het ongeval, dan is de invloed op de schadevrije jaren net zo groot als bij volledige schuld.

Hoe kunt u uw Schadevrije jaren opvragen?

Aantal schadevrije jaren staan op polisblad
Sinds 2014 geven verzekeraars jaarlijks op je polisblad aan hoeveel schadevrije jaren je hebt. Je kunt je schadevrije jaren dus ook daar opzoeken.
Aantal schadevrije jaren checken bij verzekeraar
Zodra je jouw autoverzekering opzegt, stuurt de verzekeraar je een royementsverklaring. Hierin staat hoeveel schadevrije jaren je hebt. Sluit je een nieuwe verzekering af dan is de verklaring je bewijs voor hoeveel schadevrije jaren je hebt.
Ben je de royementsverklaring kwijt? Dan kun je nog wel telefonisch bij je verzekeraar of tussenpersoon opvragen hoeveel schadevrije jaren je hebt. Dit kan ook als je jouw verzekering nog niet hebt opgezegd, maar bijvoorbeeld overweegt om over te stappen en een vergelijking wilt maken.


Hoeveel schadevrije jaren heb ik? Roy-Data
Je vorige verzekeraar noteert je schadevrije jaren ook in de database van Roy-data. Je nieuwe autoverzekeraar controleert in dit systeem of het aantal schadevrije jaren dat je opgeeft overeenkomt met de gegevens in deze database.

Je kunt dus ook bij Roy-data opvragen hoeveel schadevrije jaren je hebt. Op de website van Roy-data www.seps.nl lees je hoe dit werkt. Houd er wel rekening mee dat dit een maand kan duren. Je bent dus sneller als je jouw schadevrije jaren opvraagt bij je (vorige) verzekeraar of tussenpersoon.

Aantal schadevrije jaren opvragen voor leaseauto?
Als je een leaseauto rijdt, werkt de opbouw van schadevrije jaren iets anders. Om aan te tonen hoeveel schadevrije jaren je hebt opgebouwd, vraag je een leaseverklaring op bij de leasemaatschappij. 

Aantal schadevrije jaren opvragen voor auto van de zaak?
Rijd je in een auto die op naam van je werkgever staat? Dan kun je een werkgeversverklaring opvragen om aan te tonen hoeveel schadevrije jaren je hebt opgebouwd.

Staan uw schadevrije jaren onjuist in Roy-Data geregistreerd ? 

Stapt u over van autoverzekeraar en gaat de nieuwe verzekeraar volgens u uit van een verkeerd aantal schadevrije jaren? Neem dan contact op met uw vorige verzekeraar. Zij kunnen u uitleg geven en uw gegevens zo nodig aanpassen in Roy data. In het laatste geval moet u dat wel even laten weten aan de nieuwe verzekeraar, want die krijgt hier geen melding van.

Verschil tussen commerciële jaren (extra treden) en zuivere schadevrije jaren 

Zuivere schadevrije jaren zijn de jaren die u werkelijk, met een eigen autoverzekering, schadevrij heeft gereden.(gereden schadevrije jaren gecorrigeerd met eventuele schuldschades).

Commerciele jaren  worden soms door verzekeraars gebruikt om u een extra korting toe te kennen of om voor de jaren dat u bijvoorbeeld in een lease- of bedrijfsauto schadevrij heeft gereden een korting te verlenen. 

Ik immigreer naar Nederland, kan ik schadeverleden uit het buitenland aantonen en gebruiken?

In het buitenland opgebouwde schadevrije jaren zijn niet geldig in Nederland en staan dus niet geregistreerd in Roy-Data.

Een aantal verzekeraars kennen echter wel commerciële schadevrije jaren (extra treden) toe indien u uw schadevrije jaren bij de buitenlandse verzekeraar en uw schadeverleden kunt aantonen.

Zijn er verschillen in kortingspercentages bij verschillende aanbieders? 

Bonus-malus?
Een premiekorting (bonus) -of toeslag (malus) van je autoverzekering wordt gebaseerd op het aantal schadevrije jaren op naam van de verzekerde. Een bonus-malustabel met de verschillende treden en korting- en toeslagpercentages kun je doorgaans terugvinden in de polisvoorwaarden.

Bonus-malusladder
Autoverzekeraars hanteren verschillende systemen voor het vaststellen van de korting. Deze korting verandert jaarlijks aan de hand van een bonus-malusladder, die meestal bestaat uit 18 tot 21 treden. Veel kortere of langere ladders komen ook voor.
De kortingspercentages verschillen per trede en per maatschappij. Veroorzaak je zelf een schade die je vervolgens claimt, dan zak je op de ladder en gaat de premie omhoog. Als je verzekeraar de schade kan verhalen op een schuldige wederpartij vindt er geen terugval plaats.

Bonus-malus en schadevrije jaren
Verzekeraars gebruiken het bonus-malussysteem ook om de opbouw van schadevrije jaren te bepalen. Deze 'zuivere' schadevrije jaren zijn nodig bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. De hoogte van de premie voor je autoverzekering hangt voor een groot deel af van het aantal jaren dat je schadevrij hebt gereden. Voor de aanvangstrede van de bonus-malusladder baseert de verzekeraar zich op het aantal zuivere schadevrije jaren, waarbij enkele zogeheten 'bonusjaren' worden opgeteld. Dit zijn extra treden (instap- of starterstreden) bovenop de zuivere schadevrije jaren, die je bij een overstap weer verliest.

Jongeren die meerijden op de polis van vader, hoe werkt dat met de schadevrije jaren?

Sommige verzekeraars bieden ouders de mogelijkheid om hun zoon of dochter bij te laten schrijven (als bestuurder) op hun autoverzekering. De ouders blijven nog steeds verantwoordelijk voor de auto en bij schade zullen de kosten op hen verhaald worden. Voor hen is er dus weinig verschil. Maar voor de jongere is er wel degelijk een voordeel. Hij begint alvast met het opbouwen van schadevrije jaren, intern te gebruiken voor een eigen autoverzekering bij die verzekeraar.

Wanneer een zeventienjarige zich registreert op de verzekeringspolis van zij ouders, heeft hij -bij goed rijgedrag- op zijn 25e al acht tredes . Op het moment dat die jongere zijn eerste eigen auto verzekert, krijgt hij met acht schadevrije jaren bij die verzekeraar ong. 80% korting op de jaarpremie van zijn eerste eigen autoverzekering, wat gelijk staat aan circa € 600 korting.

Als een jongere tóch schade rijdt in de auto van zijn ouders, dan vallen de schadevrije jaren van zowel hemzelf als van zijn ouders terug. Voor de ouders betekent dit minder no-claim korting en dus een hogere premie. Voor de jonge bestuurder betekent dit minder schadevrije jaren. Je auto uitlenen en schade, verlies je dan no-claim korting en kun je dat verhalen op de lener?

Iedereen leent zijn auto wel eens uit aan vrienden of familie. Vaak gaat het om een kort ritje, waardoor je niet zo snel denkt aan de schade die kan ontstaan. Maar wat als je neefje met jouw auto achterop botst bij een andere bestuurder? Of wanneer je beste vriend met jouw auto een paaltje raakt? Wie betaalt dan de schade?

Veroorzaker van de schade is niet de eigenaar van de auto
Indien de auto uitgeleend is en diegene heeft een geldig rijbewijs, is de lener verzekerd op de autoverzekering. Als er een schade wordt veroorzaakt door deze bestuurder, is de schade te verhalen op de polis van de auto. Bij een schuldschade zal de schade van de tegenpartij verhaald moeten worden op de autoverzekering waar de veroorzaker in reed.

Uitgeleende auto is alleen verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid
Als de veroorzakende auto alleen WA-verzekerd is, zal de schade aan deze auto niet onder de dekking vallen. U moet dus altijd voorzichtig zijn met het uitlenen van uw auto, zeker indien u uw auto alleen verzekerd hebt tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Terugval in schadevrije jaren

Het verhalen van schade op uw autoverzekering heeft ook gevolgen voor de hoogte van de zogenaamde no-claim korting. Door de schuldschade zal ook de te betalen premie sterk kunnen gaan stijgen. Deze terugval zal ook plaatsvinden als de veroorzaker van de schade niet de eigenaar van de auto is. De terugval kan een verlaging van de korting inhouden van 10 tot 20 procent.

Kan de schade verhaald worden op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)?
Ten onrechte wordt vaak gedacht dat de lener van een auto die een schade heeft veroorzaakt de schade kan verhalen op de AVP. In de polisvoorwaarden worden motorrijtuigen echter expliciet uitgesloten van de dekking. Een AVP kan bijvoorbeeld wel worden aangesproken indien u als fietser schade hebt aangericht aan een geparkeerd staande auto

Onderling de schade verrekenen
De lener en de uitlener kunnen voor een onderlinge verrekening van de schadelasten niet terugvallen op de verzekeraar. Onderling kunnen er eventueel afspraken gemaakt worden over het terugbetalen van de schade aan de eigenaar van de auto. 


Waarom is er geen no-claim korting bij andere verzekeringen

Bij de autoverzekering is de schadelast afhankelijk van het rijgedrag (schades of geen schades, goede en slechte rijders) van de bestuurder. De bestuurder heeft dus ook invloed op het schadeverloop.
Dat is niet het geval bij de meeste andersoortige schadeverzekeringen waarbij het schadeverloop van een onverwachte gebeurtenis afhankelijk is. Denk aan opstal- ,brand e.d.

Sommige zorgverzekeraars hanteren momenteel wel een soort no-claim korting voor de ziektekostenverzekering waarbij een gezonde leefwijze wordt beloond. Hierbij wordt een korting op de premie verleend.
Overzicht nieuwsberichten